Obec Ktová
Oficiální web
IČ: 00580821
tel: 724-181-298
email: ou@ktova.cz
datová schránka: imjbnsk
bankovní účet: 165551193 / 0300
 
 
 

Povinné informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název:
OBEC KTOVÁ

Důvod a způsob založení:
samospráva

Organizační struktura:
viz Organizační struktura Obecního úřadu

Kontaktní spojení:
viz Kontakty

Bankovní spojení:
číslo bankovního účtu: 165551193/0300

IČ:
00580821

DIČ:
neuvedeno

Rozpočet v tomto a předchozím roce:
viz Rozpočty (úřední deska)
viz ARISweb - rozpočty veřejné správy (MF ČR)

Žádosti o informace:
Informace podávají pracovníci obecního úřadu a volené orgány samosprávy obce. Všechny písemné podněty k informacím je možné podat na obecním úřadě ve Ktové v kanceláři - podatelna OÚ. U podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce, starostce popřípadě místostarostce.

Příjem žádostí a dalších podání:
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně, v úředních hodinách, na obecním úřadě ve Ktové - podatelna OÚ nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu:

Obecní úřad KTOVÁ
Ktová 62
512 63 - Rovensko pod Troskami

případně je možno použít e-mail: ou@ktova.cz

nebo datovou schránku: imjbnsk

Opravné prostředky:
neuvedeno

Formuláře:
viz Formuláře a vzory

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
neuvedeno

Nejdůležitější předpisy:

 • všeobecně používané zákony OÚ:
  - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
  - zákon č. 634/2004 Sb. (zákon o správních poplatcích)
  - zákon č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)
  - zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • úsek evidence obyvatel:
  - zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  - vyhláška č. 177/2000 Sb. o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
 • pokladna
  - zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • úsek podatelny
  - instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
  - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

a další…

Sazebník úhrad za poskytování informací:
kopírování dokumentů: 2,- (A4 jednostranně)
kopírování dokumentů: 4,- (A4 oboustranně)

tisk dokumentů: 4,- (A4 černobíle jednostranně)
tisk dokumentů: 20,- (A4 barevně jednostranně)

každá započatá 1 hodina práce 100,- Kč

poštovné dle platných tarifů České pošty

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
viz Výroční zprávy (úřední deska)

Seznam organizací:
neuvedeno

Reklamní sdělení: